AGROTECH to miejsce pozyskiwania i aktualizacji wiedzy

Rozmowa z Bożeną Staniak, wiceprezes Targów Kielce

– Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach są miejscem spotkań branży rolniczej z kraju i zagranicy…  

– AGROTECH od 25 lat stanowi obowiązkowy punkt w kalendarzu wielu firm z branży rolniczej. Rangę targów, podkreślają wizyty przedstawicieli polskiego rządu i liczne delegacje zagraniczne, często z bardzo odległych nam krajów całego świata. Wszystko to, ma wpływ na pozytywną opinię naszego wydarzenia, a co za tym idzie, także Targów Kielce – w oczach naszych partnerów i gości. To stanowi podstawę naszych działań i ciężkiej pracy, którą wykonujemy już od ponad ćwierć wieku.

– Targi to jednak nie tylko oferta wystawców. To także branżowe konferencje…

– Rolą targów jest nie tylko prezentowanie najnowszych osiągnieć branży i światowych trendów, ale także umożliwienie pozyskiwania i aktualizacji wiedzy. AGROTECH nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Podczas targów odbędzie się szereg konferencji i spotkań merytorycznych. Pierwszy dzień wystawy poświęcony zostanie wdrażaniu innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – będzie o tym mowa na panelu organizowanym przez  Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

W programie targów przewidziana została także konferencja podejmująca temat bezpiecznego i legalnego zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie organizowanego, m.in. przez Państwową Inspekcję Pracy, przy udziale przedstawicieli Placówki Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach.

To także spotkanie poświęcone uprawie konopi włóknistych w gospodarstwach rolnych. Drugi dzień AGROTECHU upłynie pod znakiem ograniczenia strat azotu w produkcji rolniczej i innowacji w produkcji mleka – na spotkania ponownie zaprasza gości targów Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

–  Jak co roku przyznane zostaną także medale i wyróżnienia targowe…

– Ten miły aspekt jest nierozłącznym elementem każdej wystawy i tradycją, którą będziemy podtrzymywać. Tegoroczne nagrody z pewnością będą miały szczególny charakter – 25 lat istnienia targów to doskonały powód do świętowania w zwielokrotnionej formie…

TARGI KIELCE S.A.

TARGI KIELCE S.A.

25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1
Telefony: 41 365 12 22, 41 345 62 61

www.targikielce.pl

Udostępnij ten artykuł
468 ad